ARTIKEL 1: AANMELDING & BETALING
Een cursist kan ingeschreven worden voor een cursus door gebruik te maken van het inschrijfformulier op de website. Een inschrijfformulier kan tevens worden aangevraagd en zal dan kosteloos worden toegezonden. Met het verzenden van het formulier (ook digitaal) gaat u een betalingsverplichting aan! Na ontvangst van het volledig ingevulde inschrijfformulier ontvangt u automatisch een bevestiging. Hierna ontvangt u de factuur. Op deze factuur zijn de betalingscondities vermeld. Inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Het kan zijn dat een bepaalde cursus in de gewenste periode is volgeboekt, wij nemen dan contact met u op om eventuele alternatieven te bespreken. De bij de cursussen genoemde prijzen zijn inclusief alle lesmaterialen, instructie en gebruik van zwemvesten. Genoemde prijzen zijn per persoon.

ARTIKEL 2: ANNULEREN
Indien de cursist de overeenkomst wil annuleren, moet hij de zeilschool zo spoedig mogelijk hiervan schriftelijk in kennis stellen. In geval van annulering door een enkele cursist is de cursist aan de zeilschool een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd ter hoogte van:

a. 15% van de overeengekomen cursusprijs in geval van annulering tot drie maanden voor de aanvang van de cursusperiode.
b. 50% van de overeengekomen cursusprijs in geval van annulering tot twee maanden voor aanvang van de cursusperiode.
c. 75% van de overeengekomen cursusprijs in geval van annulering tot één maand voor aanvang van de cursusperiode.
d. 100% van de overeengekomen cursusprijs in geval van annulering binnen één maand voor aanvang van de cursusperiode, alle voornoemde schadeloosstellingen met een minimum van € 75,-.
Indien in de factuur opgenomen, is de cursist bij annulering wel de eenmalige inschrijfkosten á €15,- verschuldigd aan Zeilschool IJburg.

ARTIKEL 3: AANSPRAKELIJKHEID
Zeilschool IJburg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade aan de cursisten tijdens de cursussen ontstaan. Cursisten wordt aangeraden zich voldoende te verzekeren.

ARTIKEL 4: VOORWAARDEN CURSUS DEELNAME
Uit veiligheidsoverweging stelt Zeilschool IJburg de cursist verplicht om in het bezit te zijn van een zwemdiploma (minimaal zwemdiploma A). Tevens is elke cursist verplicht om tijdens de cursus een zwemvest te dragen. De zwemvesten worden tijdens de cursus in bruikleen uitgereikt.

ARTIKEL 5: VOORWAARDEN DOORGANG CURSUS
Bij onvoldoende inschrijvingen voor een cursus heeft Zeilschool IJburg het recht om een cursus te annuleren en verplicht zij zich tot het aanbieden van een alternatief of terugbetaling van het reeds betaalde cursusbedrag. Indien door overmacht, door slecht weer, te harde wind, te weinig wind, etc. bepaalde activiteiten geen doorgang kunnen vinden, is Zeilschool IJburg niet gebonden aan restitutie van (een deel van) de cursussom of andere betaalde kosten.

ARTIKEL 6: FOTO’S
We maken regelmatig digitale foto’s en videofilmpjes tijdens de cursus. Deze foto’s en filmpjes kunnen worden gepubliceerd op onze website. Als u bezwaar heeft tegen opname en publicatie kunt u dit aangeven op het inschrijfformulier in het opmerkingenveld. Wij zorgen er dan voor dat uw kind niet op de foto/film komt.